Menu

Những trường hợp bị chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp – Bạn nên biết

Theo quy định tại Nghị định 29/2015/NĐ-CP, Nghị định 61/2020/NĐ-CP, các trường hợp người lao động (NLĐ) đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị kết thúc hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất năm 2021 ?
– Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

– có việc làm;

NLĐ được xác định là có việc khiến cho lúc thuộc 1 trong những trường hợp sau:

+ Đã giao ước hợp đồng khiến việc (HĐLV), giao kèo lao động (HĐLĐ) theo mùa vụ hoặc theo công tác khăng khăng có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà NLĐ được xác định có việc khiến là ngày HĐLV, HĐLĐ mang hiệu lực theo quy định của pháp luật;

+ với quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhậm đối mang các trường hợp không thuộc đối tượng giao ước HĐLĐ hoặc HĐLV. Ngày mà NLĐ được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày NLĐ được tuyển dụng hoặc bổ dụng ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

+ có giấy chứng thực đăng ký hộ buôn bán đối có trường hợp NLĐ là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng thực đăng ký đơn vị đối có trường hợp NLĐ là chủ doanh nghiệp. Ngày mà NLĐ được xác định với việc khiến cho là ngày NLĐ thông tin sở hữu trọng điểm nhà sản xuất việc khiến về việc hộ buôn bán hoặc tổ chức bắt đầu hoạt động kinh doanh;

+ NLĐ thông tin đã với việc làm trung tâm nhà cung cấp việc khiến cho. Ngày mà NLĐ được xác định sở hữu việc khiến là ngày ghi trong thông tin với việc khiến của NLĐ.

– thực hành nghĩa vụ quân sự, bổn phận công an;

Ngày mà NLĐ được xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an là ngày NLĐ nhập ngũ.

– Hưởng lương hưu hằng tháng;

Ngày mà NLĐ được xác định hưởng lương hưu là ngày trước nhất tính hưởng lương hưu được ghi trong văn bản của cơ quan BHXH về việc hưởng lương hưu hằng tháng của NLĐ.

(Hiện hành, ngày mà NLĐ được xác định nghỉ hưu là ngày trước nhất tính hưởng lương hưu được ghi trong quyết định hưởng lương hưu hằng tháng của cơ quan với thẩm quyền).

– Sau 02 lần NLĐ chối từ việc làm cho do trung tâm dịch vụ việc làm cho nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà ko mang lý do chính đáng;

Điều cần biết khi hưởng trợ cấp thất nghiệp - VietNamNet

NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khước từ việc làm cho thuộc một trong các trường hợp sau, được xác định là không với lý do chính đáng:

+ NLĐ được trọng tâm nhà cung cấp việc làm giới thiệu việc làm cho thích hợp mang lĩnh vực, nghề, trình độ được huấn luyện hoặc công tác công nhân đã từng khiến cho được ghi trong phiếu giải đáp, giới thiệu việc khiến cho nhưng không tới tham dự dự tuyển lao động;

+ NLĐ đã tham dự dự tuyển lao động theo giới thiệu của trọng điểm nhà cung cấp việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và được người tiêu dùng lao động tuyển dụng nhưng ko nhận việc khiến cho đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm cho đó ko đúng như thông tin tuyển lao động của người sử dụng cần lao.

– chỉ mất khoảng hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tiếp không thực hiện thông báo hằng tháng về việc kiếm tìm việc khiến với trọng điểm nhà sản xuất việc khiến theo quy định

Ngày mà NLĐ được xác định bị kết thúc hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày chấm dứt của thời hạn thông báo kiếm tìm việc khiến của tháng thứ 3 liên tục mà NLĐ ko thực hiện thông tin hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm.

– Ra nước ngoài để định cư, đi khiến việc với thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng;

Ngày mà NLĐ được xác định ra nước ngoài định cư, đi làm cho việc mang thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là ngày NLĐ xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh.

– Đi học tập với thời hạn trong khoảng đủ 12 tháng trở lên

Ngày mà NLĐ được xác định đi học tập sở hữu thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên là ngày nhập học được ghi trong giấy báo nhập học.

– Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trái luật bảo hiểm thất nghiệp;

Ngày mà NLĐ được xác định bị xử phạt vi phạm hành chính nêu trên là ngày NLĐ bị xử phạt theo quyết định của cơ quan mang thẩm quyền.

– Chết;

Ngày xác định NLĐ chết là ngày ghi trong giấy chứng tử.

– Chấp hành hình định ứng dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục đề nghị, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Ngày mà NLĐ được xác định chấp hành quyết định vận dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở vật chất giáo dục đề xuất, cơ sở cai nghiện yêu cầu là ngày bắt đầu thực hiện biện pháp xử lý hành chính được ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Bị tòa án tuyên bố mất tích;

Ngày mà NLĐ mất tích được xác định trong quyết định của tòa án.

– Bị tạm thời giam, chấp hành quyết phạt tù.

Ngày mà NLĐ được xác định bị trợ thì giam, chấp hành quyết phạt tù túng là ngày khởi đầu thực hành quyết định lâm thời giam, chấp hành quyết phạt tội phạm của cơ quan mang thẩm quyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *