Menu

Những loại thuế mà doanh nghiệp phải đóng mỗi năm

Thuế là nghĩa vụ mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu biết đầy đủ và chính xác các loại thuế mà doanh nghiệp phải đóng trong năm. Đó là những loại thuế nào? Thuế đó được xác định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu dưới đây.

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng được viết tắt là VAT, là viết tắt của từ Value Added Tax.  Nó là một dạng của thuế bán hàng. Thuế VAT là một loại thuế gián thu đánh vào người tiêu dùng là người cuối cùng. Thuế VAT có mục đích là một khoản thuế với việc tiêu thụ hàng hóa dịch vụ, do đó hàng xuất khẩu thường không phải chịu thuế.

Người tiêu dùng là người chịu thuế VAT cuối cùng khi tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa nên không được khấu trừ. Nhưng doanh nghiệp lại được hoàn thuế đối với những nguyên liệu, dịch vụ mà họ tạo ra các sản phẩm dịch vụ để cung cấp một cách gián tiếp hoặc trực tiếp cho người tiêu dùng. Do vậy, phần lớn chi phí trong phần thu thuế được sinh ra trong quá trình sản xuất kinh doanh chứ không phải do nhà nước.

Lệ phí môn bài

Thuế môn bài được hiểu là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hằng năm dựa trên vốn điều lệ mà doanh nghiệp ghi trên giấy phép kinh doanh.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ thì mức phí cần đóng là 3 triệu đồng / năm. Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống thì phải đóng 2 triệu đồng/ năm. Còn đối với chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh thì cần phải đóng 1 triệu đồng/ năm.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh trên phần thu sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý liên quan đến đối tượng nộp thuế.

Mục đích của loại sắc thuế này là tạo cho nhà nước một khoản thu gắn với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Loại thuế này cũng sẽ bao quát và điều tiết được các khoản thu đã, đang và sẽ phát sinh trong tương lai của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Ngoài ra, việc ưu đãi về thuế suất, giảm thuế, miễn thuế sẽ khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam. Sắc thuế này còn tạo ra sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiến độ hội nhập ở nước ta hiện nay.

Số thuế thu nhập của doanh nghiệp được tính theo công thức sau: thuế TNDN = ( thu nhập tính thuế – phần tích lũy quỹ KH&CN( nếu có)) x thuế suất TNDN.

Thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý, theo từng lần phát sinh cho người lao động thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức: thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất.

Thuế thu nhập cá nhân tính theo phương thức lũy tiến sau khi trừ chi phí cho phép bao gồm: giảm trừ gia cảnh, các khoản bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng góp từ thiện, hỗ trợ nhân đạo….

Ngoài ra, một số loại thuế khác mà doanh nghiệp phải nộp tùy theo ngành nghề kinh doanh gồm có thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môi trường, thuế sử dụng đất…

Nghĩa vụ nộp thuế với mỗi doanh nghiệp là rất quan trọng. Nếu làm không đúng luật doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự. Hy vọng bài viết trên đây giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các loại thuế mà doanh nghiệp cần đóng. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *